STOWARZYSZENIE PAMIĘCI ARMII KRAJOWEJ
ODDZIAŁ PYSKOWICE
 • O Nas
 • Statut
 • Linki
 • Forum
 • Strona Tytułowa
 • Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej

  to pozarządowa organizacja pożytku publicznego, której celem jest obrona
  i propagowanie etosu Armii Krajowej w kraju i za granicą, wśród młodzieży i ludzi dorosłych, którym nie jest obojętna polskość, niepodległość, walka o wolność
  i heroizm żołnierzy polskiego podziemia zbrojnego w czasie II wojny światowej.

  Oddział SPAK Pyskowice powstał w roku 2010 w wyniku zawiązania grupy założycielskiej złożonej z byłych żołnierzy Armii Krajowej i aktywnych mieszkańców miasta wspierających ich inicjatywę. Organizacja bierze żywy udział w życiu miasta
  i powiatu, współpracuje z jednostkami administracji państwowej, szkołami
  i instytucjami o charakterze patriotycznym i obywatelskim, wojskiem i służbami mundurowymi.